Halloween Nightbike 2017

BZET de Bosduvels organisserde op 4 november 2017 het Halloween nightbike evenement.